Werken met de leugendetector

Of je er nu in gelooft of niet: de leugendetector is een onmisbaar onderdeel van heel wat onderzoeken en strafzaken. Vanaf vandaag spot jij foutloos elk leugentje van kilometers afstand. Vandaag leer jij hoe je al je verdachten grondig op de rooster legt.

In een moordonderzoek spreken agenten niet over de leugendetector maar over de polygraaf. Letterlijk betekent dat veelschrijver. Dat is niet verwonderlijk. De polygraaf meet namelijk niet één iets maar bekijkt een heleboel lichamelijke veranderingen die een mens doormaakt wanneer hij liegt.

Liegen is zwaar werk. Nog een stuk zwaarder wanneer je het moet doen met priemende blikken op je gericht. De polygraaf leest niet rechtstreeks of je liegt maar kijkt hoe ongemakkelijk, gestresseerd en gespannen je je voelt bij het horen en beantwoorden van vragen. Als je liegt tijdens een ondervraging komt daar heel wat stress bij kijken.

In het voorbeeld hieronder zie je de resultaten van een polygraaftest. Elk lijntje stelt een andere meting voor van een lichamelijk proces.

Polygraaftest

De twee blauwe lijntjes tonen de ademhaling van de ondervraagde. Het bovenste buikademhaling, daaronder zie je borstademhaling.

Het groen lijntje toont de conductiviteit van de ondervraagde persoon, hoe geleidend die persoon is. Als een voorwerp nat is, geleidt het namelijk meer elektriciteit. Wanneer een mens dus zweet is hij een klein beetje meer geleidend dan op andere momenten. Met behulp van het groene lijntje zien we dus of we de persoon hebben doen zweten met onze vragen.

Het rode lijntje stelt de hartslag voor.

Met behulp van deze metingen, kunnen we kijken hoeveel stress een bepaalde vraag de ondervraagde persoon opleverde. Stress betekent meestal één ding: de persoon is aan het liegen. In het geval van deze polygraaftest was dat drie keer het geval.

Leugens polygraaftest

Uitschieters wijzen dus op leugens.

Hoewel de resultaten van de leugendetector niet als echt bewijsmateriaal gebruikt mogen worden, biedt het vele onderzoekers wel een interessante inkijk in het hoofd van verdachten. 

Klaar om je nieuwe skills op de crime scene los te laten?