Bloedanalyse

Het bloed op de doorn is geanalyseerd via een methode genaamd ‘DNA fingerprinting’. Hiermee kan je, met behulp van gel elektroforese, een unieke afdruk maken van het DNA in het bloed. Deze afdruk, namelijk de DNA fingerprint, is persoonsgebonden en dus uniek.

Elke zwarte lijn die je bezit, heb je gekregen van je moeder of je vader. Het aantal zwarte lijnen is altijd gelijk, namelijk 12, maar je krijgt niet altijd evenveel van je moeder als je vader. Zo is het perfect mogelijk dat je 7 zwarte lijnen gemeenschappelijk hebt met je moeder en slechts 5 met je vader. Men gaat echter nooit dubbel zoveel lijnen van één van de ouders krijgen t.o.v. de andere.

Daarnaast is het mogelijk dat je moeder en je vader een zwarte lijn hebben op dezelfde positie, maar dat jij als kind toch niet die zwarte lijn hebt geërfd.

Het is ook belangrijk om naar broers en zussen te kijken. Als een broer of een zus een zwarte streep heeft op een bepaalde positie, wilt dat zeggen dat jij dat ook kunt hebben.

Een gemakkelijk voorbeeld kan je hieronder terugvinden:

Zo kan verdachte 1 een kind zijn van de moeder en de vader aangezien elke zwarte lijn van verdachte 1 gekoppeld kan worden met een zwarte streep van ofwel de moeder, ofwel de vader, ofwel beide. Bij verdachte 2 is dit niet het geval. De zwarte streep op de laatste positie van verdachte 2 kan niet geërfd zijn van minstens één van de ouders. Verdachte 2 kan dus GEEN kind zijn van de moeder en de vader.